Du är här

En del av Team Olivia

Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen består av en grupp företag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, omsorgsboenden enligt LSS, HVB och behandling, skolor med särskilt stöd och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära kunderna där våra bolag finns etablerade under lokala varumärken. 

Sedan 2008 är Procuritas majoritetsägare i Team Olivia. Resterande del ägs av grundarna Karsten och Åsa Inde genom bolaget Avacado, PK Investment samt styrelsemedlemmar och medarbetare.  

Läs mer på www.teamolivia.se