Välkommen till Viljan!

Viljan Friskola AB, Bergslagsvägen 17, 730 60 Ramnäs 0220-350 86, 070-581 52 52

Gymnasieskolan för Dig som behöver en lugn, trygg och förutsägbar studiemiljö

Viljan skiljer sig från de flesta andra gymnasieskolor på så sätt att den redan från början utgör en anpassad miljö med utgångspunkt från att alla elever har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, främst inom autismspektrum - högfungerande autism. Skolan har plats för cirka 30 elever och all undervisning sker i mindre grupper. Viljan Friskola har ett nära samarbete med LSS-boendet Viljan Asperger Centrum. Vi finns i Ramnäs, Surahammars kommun.

Här kan du läsa om vårt kvalitetsarbete

Individanpassning

individanpassningFör att varje elev ska få just det hen behöver arbetar vi utifrån specialpedagogisk design. Det innebär att vi kartlägger vilka styrkor och svårigheter var och en av eleverna har. Vi arbetar för att ta till vara dina styrkor och för att med hjälp av individuella strategier underlätta sådant som är svårt för dig - både beträffande studier och socialt samspel. Läs mer...

Delaktighet

DelaktighetAlla elevers synpunkter och önskemål är viktiga för vår skolutveckling - och givetvis också för elevens egna studieresultat. Du har inflytande över undervisningens utformning, över examinationsmetod och studietakt.

Läs mer...

Struktur

StrukturSammantaget på skolan finns mycket lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har någon form av autismspektrumdiagnos. Vi utgår i vårt bemötande från ett generellt förhållningssätt som gör elevens vardag mindre krävande. Mycket handlar om att hålla en given struktur. Läs mer...

Förutsägbarhet

FörutsägbarhetVi strävar efter att ha så god framförhållning som möjligt. Skoldagen ska inte innhålla fler överraskningar än nödvändigt. Vi håller oss till det som står på schemat, och om vi av någon anledning väljer att avvika från det förbereds detta i god tid. Läs mer...