Du är här

Delaktighet

På Viljan utses en handledare till dig. Din handledare håller kontakt med Din vårdnadshavare, håller målsamtal med Dig och ansvarar för att informera övriga lärare om Dina behov, intressen, önskemål och förutsättningar. Om du bor på LSS-boendet Viljan Asperger Centrum har Din handledare kontinuerlig kontakt med Din kontaktperson där (du får skriva på ett dokument som häver sekretessen mellan boendet och skolan).

På målsamtalet pratar Du och Din handledare på skolan om hur Du trivs, hur Du utvecklas, ni pratar om eventuella svårigheter och om hur Du på bästa sätt kan ta till vara dina styrkor. Ni pratar också återkommande om Dina mål för vuxenlivet. Du kanske har tankar om fortsatta studier eller någon idé om ett fortsatt yrkesliv.