Välkommen till Viljan Friskola!

Viljan Friskola skiljer sig från de flesta andra gymnasieskolor på så sätt att den redan från början utgör en lugn, trygg och anpassad miljö med utgångspunkt från att alla elever har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation, främst inom autismspektrum - högfungerande autism.

Struktur och förutsägbarhet

Vi strävar efter att ha så god framförhållning som möjligt. Skoldagen ska inte innehålla fler överraskningar än nödvändigt. Vi håller oss till det som står på schemat, och om vi av någon anledning väljer att avvika från det förbereds detta i god tid.

Individanpassning

Vi arbetar för att ta tillvara dina styrkor och för att med hjälp av individuella strategier underlätta sådant som är svårt för dig - både beträffande studier och socialt samspel. 

Utbildning och ansökan

På Viljan Friskola kan du läsa samhällsvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning mot beteendevetenskap. Vi har även introduktionsprogram/preparand och individuellt alternativ.

Delaktighet

Alla elevers synpunkter och önskemål är viktiga för vår skolutveckling - och givetvis också för elevens egna studieresultat. Du har inflytande över undervisningens utformning, examinationsmetod och studietakt.

Boende på Viljan Asperger Centrum

Viljan Asperger Centrum är ett LSS-boende i nära samarbete med Viljan Friskola. Vi erbjuder en trygg, trivsam och utvecklande boendemiljö för dig som studerar på Viljan Friskola. 

Viljan Friskola

Viljan Friskola skiljer sig från de flesta andra gymnasieskolor på så sätt att den redan från början utgör en anpassad miljö, med utgångspunkt från att alla elever har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation, främst inom autismspektrum/AST. 

Vi använder oss av Schoolsoft som är ett svenskt webbaserat skoladministrativt system där ni som elever och vårdnadshavare kan få en samlad inblick i elevens skolvärld. Klicka här för att läsa om hur du loggar in på Schoolsoft som vårdnadshavare. 

Om du vill se hur vi har det på vår skola kan du gärna följa oss på instagram genom att klicka här