Du är här

Utbildningar på Viljan Friskola

Samhällsvetenskapsprogrammet
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Samhällsvetenskap
Inriktningen ska ge dig kunskaper om samhällsstrukturer och människors villkor. Du kommer bredda och fördjupa dina kunskaper om olika samhällsfrågor.  Du kommer också att lära dig om livsvillkor på en individ- grupp och samhällsnivå. 

Beteendevetenskap
Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. 

Introduktionsprogram, programinriktat val
Programinriktat val ska ge eleven behörighet till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. 

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. 

Ansökan till Viljan Friskola

Att söka utbildning på Viljan går till på samma sätt som att söka till vilket gymnasium som helst, och det ser lite olika ut från kommun till kommun - det beror helt enkelt på vilket system som används i just din hemkommun. Det bästa är om du tar hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Om du vill komma hit på ett studiebesök innan du bestämmer dig för att söka utbildning här så är du välkommen att ringa och boka en tid.

Rektor Susan Engblom
susan.engblom@viljan.se, telefon 0768-99 98 67