Du är här

Bolagsinformation

Arbetet på Viljan Friskola leds av en VD och en rektor. Viljan Friskola har 17 medarbetare. Samtliga tillsvidareanställda lärare har en lärarexamen. Verksamheten har även en administratör, en specialpedagog och en beteendevetare. Tillgång till skolläkare, skolsköterska och studievägledare finns genom avtal med Surahammars kommun. 

Viljan Friskola har kollektivavtal och följer det avtal som KFO slutit inom området förskolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor.

Vi har ett nära samarbete med Viljan Asperger Centrum som är ett LSS-boende i Ramnäs, tre mil norr om Västerås. För mer information, klicka här.

Viljan Friskola är sedan april 2024 en del av Attendo. Läs mer på www.attendo.se. Ta gärna del av Attendos etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster (Code of conduct). Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. 

Dataskyddsombud: dataprotection@attendo.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.