Du är här

Struktur och förutsägbarhet

Sammantaget på skolan finns mycket lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har någon form av autismspektrumdiagnos. Vi utgår i vårt bemötande från ett generellt förhållningssätt som gör elevens vardag mindre krävande. Mycket handlar om att hålla en given struktur. 

När du kommer till skolan och går in i entrén så möts du av en anslagstavla där det finns information som kan vara bra att ta del av.  Under anslagstavlan hänger tre stycken pärmar med alla elevers scheman. Rummen i skolan är döpta efter olika färger. Gröna-, Röda-, Blå-, Gula- och Lila rummet.

Till vänster om huvudentrén finns också en whiteboardtavla, där skriver vi upp om det kommer något externt besök till skolan under dagen. Tanken är att du ska veta vilka personer du kan möta under dagen.

Du får lära dig skolans struktur, stegvis med hjälp av personalen. Det är viktigt att strukturen är tydlig och konkret och att vi på skolan har samma uppfattning om hur den ser ut. Du ska kunna fråga vem som helst i personalen om vad det är som gäller - och få samma svar. Hur gör man om man behöver vara ledig? Vad händer om man inte orkar? Hur ska jag göra om jag försovit mig? Vad är det som gäller i matrummet? Får man lyssna på musik på lektionerna?

Vi strävar efter att ha så god framförhållning som möjligt. Skoldagen ska inte innehålla fler överraskningar än nödvändigt. Vi håller oss till det som står på schemat, och om vi av någon anledning väljer att avvika från det förbereds detta i god tid. Vi använder oss av skolportalen Schoolsoft. Schoolsoft kan laddas ner som app på din smartphone. I appen kan du läsa dagens information och på så sätt förbereda dig inför skoldagen. 

Vid uppstarten av morgonlektionen, klockan 8:30, har vi morgonsamling. Den lärare som ska undervisa i respektive rum informerar om eventuella avvikelser från ordinarie schema. Om någon lärare är sjuk eller ledig får du veta vem som kommer att gå in som vikarie, om någon kommer på besök så påminns du om det. Du får också information om saker som ska komma senare i veckan, en studiedag kanske, eller ett planerat studiebesök. Om du inte varit med på morgonsamlingen får du samma information när du kommer till din första lektion - Informationen finns också skriftligt i Schoolsoftappen. 

Lektionsupplägget ska se likadant ut från lektion till lektion. Det ska finnas en struktur som du kan känna igen dig i och vara trygg med. Du följer ditt schema, äter tillsammans med de andra eleverna på skolan - eller lite avskilt om du föredrar det. På lunchrasten finns alltid personal med och umgås på övervåningen eller utomhus. Det spelas kort, fia med knuff och det pratas. Om man inte känner för att umgås finns det så klart utrymmen man kan dra sig tillbaka i.