Den röda skolan från gavelsidan i vinterskrud

Välkommen till Viljan Friskola!

Viljan Friskola skiljer sig från de flesta andra gymnasieskolor på så sätt att den redan från början utgör en lugn, trygg och anpassad miljö med utgångspunkt från att alla elever har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation, främst inom autismspektrum - högfungerande autism.

lärare skriver på vita tavlan

Viljan Friskola

Viljan Friskola skiljer sig från de flesta andra gymnasieskolor på så sätt att den redan från början utgör en anpassad miljö, med utgångspunkt från att alla elever har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation, främst inom autismspektrum/AST. 

Vi använder oss av Schoolsoft som är ett svenskt webbaserat skoladministrativt system där ni som elever och vårdnadshavare kan få en samlad inblick i elevens skolvärld. Klicka här för att läsa om hur du loggar in på Schoolsoft som vårdnadshavare. 

Våra läsårstider för 23/24

Om du vill se hur vi har det på vår skola kan du gärna följa oss på instagram.