Du är här

Individanpassning

För att varje elev ska få just det hen behöver arbetar vi utifrån specialpedagogisk design. Det innebär att vi kartlägger vilka styrkor och svårigheter var och en av eleverna har. Vi arbetar för att ta till vara dina styrkor och för att med hjälp av individuella strategier underlätta sådant som är svårt för dig - både beträffande studier och socialt samspel. Det är givetvis också viktigt att du får möjlighet att utveckla och använda dina styrkor.

Det är viktigt för oss att veta vilka av dina svårigheter som är direkt kopplade till din funktionsvariation. De svårigheterna kan man nämligen inte "skärpa sig" för att få bort, för dem måste det göras anpassningar i miljön och skapas olika hjälpmedel. Det kan till exempel vara så att du har svårt att koncentrera dig för att du stör dig på vissa ljud - och då får man göra anpassningar som minskar den svårigheten. Det kan vara så att du mår väldigt dåligt av förändring - och då behöver du förberedas i god tid, få möjlighet att ställa frågor och vänja dig vid tanken. För att få en tydlig bild av hur du fungerar får du med hjälp av din handledare på skolan fylla i ett formulär med ett antal påståenden som du ska förhålla dig till. Du kryssar i de påståenden som du känner igen hos dig själv. Vi brukar också be vårdnadshavare att fylla i samma formulär för att få deras bild av hur du fungerar.

Vi kartlägger också din inlärningsstil. Alla människor lär sig på olika sätt. Man kan ha god hjälp av bilder när man ska lära sig, andra lär sig bäst genom att lyssna, för en tredje passar det bättre att läsa. Kartläggningen gör du tillsammans med din handledare på något av de målsamtal ni har. Alla elever erbjuds målsamtal med sin handledare minst en gång var fjortonde dag.