Du är här

Ny NPF-inriktad skola

Vi har ansökt om tillstånd att bedriva en högstadie- och gymnasieskola för ungdomar inom autismspektrum tillstånd/NPF-diagnos och som därav är i behov av extra stöd för en fungerande skolgång.

Vi har ofta kö till vår befintliga skola och kan inte ta emot alla som söker till oss, därför har vi nu ansökt om att starta upp en ny likadan skola strax utanför Örebro.

Den skola vi har idag är en liten skolan med ca 40 elever och har hög lärartäthet plus att vi alltid har resurspedagoger som är med eleverna utifrån deras behov av stöd. Vår skola har LSS-boende kopplat till sig och en del av våra elever bor på vårt LSS-boende och en del bor kvar hemma. Detta gör att elever från hela Sverige kan gå på vår skola. Sedan ca 20 år finns vi i orten Ramnäs, Surahammars Kommun, utanför Västerås.