Du är här

2017-11-10

Nyhetsbrev

Hej!

Äntligen har vintern kommit på riktigt.
Vårterminen har kommit igång och lyckligtvis har vi kunnat rekrytera en ersättare för Pia som slutade hos oss till jul. Susanne Åhlström kommer att undervisa i biologi, naturkunskap och geografi fram till sommaren. 

Vårterminens stora projekt på skolan är på gång, om än i sin linda.
Projektet handlar om hälsa och motion och ska så småningom resultera i en studie där pulshöjande aktivitet ställs i relation till koncentrationsförmåga och ökad prestation. Se gärna Anders Hansens föreläsning: https://www.youtube.com/watch?v=eqH8BrRKbzA

Vi har för ändamålet köpt in ett gå/löpband som kan användas av alla, såväl av elever som av personal. För att få använda det ska man dock först ha fått instruktioner av Jonas eller Tobias, så att man vet hur det fungerar och hur man ska göra.

Under höstterminen startade vi upp en hälsogrupp på skolan. Än så länge består den av personal men tanken är att eleverna så småningom ska involveras på ett eller annat sätt. Målet är att hälsotänkandet ska genomsyra det vi gör i skolan. Vi skapar utrymme och förutsättningar för motion och utevistele, vi erbjuder färsk frukt till mellanmål och uppmuntrar till hälsosamt leverne i största allmänhet. 

På återhörande! /Susan